Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế hệ chính quy Lớp Luật Kinh tế K37 Khóa 2013 - 2017

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật Kinh tế K37 (khóa 2013 - 2017) hệ chính quy (Quyết định số 226/QĐ-ĐHL ngày 08/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Click file đính kèm để xem: /upload/file/qd_tn_lkt_k37.compressed.pdf

 

Các bài khác