Giới thiệu Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

I. Thông tin đơn vị

 • Tên đơn vị: KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
 • Điện thoại:
 • Email:                  khoaluatquocte@hul.edu.vn

II. Giới thiệu chung về Khoa Luật Quốc tế

Khoa Luật Quốc tế là một trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Được thành lập ngày 03 tháng 04 năm 2015 trên cơ sở quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luât, Đại học Huế. Sứ mạng của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực luật quốc tế, thương mại quốc tế và các lĩnh vực do Khoa đảm nhận. Tiền thân Khoa thuộc Khoa Luật Kinh tế quốc tế, sau khi tách thành Khoa Quốc tế đã có nhiều sự phát triển về đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực pháp lý khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Cơ cấu Khoa Luật Quốc tế gồm 02 Bộ môn: Bộ môn Công pháp quốc tế và Bộ môn Luật thương mại quốc tế - So sánh

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa

a.Trưởng Khoa:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
 • Năm sinh: 1972
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luât Quốc tế, Kinh tế quốc tế
 • Điện thoại: 0935695662
 • Email: halqt@yahoo.com

b. Phó Khoa

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Trinh
 • Năm sinh:1983
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế
 • Điện thoại: 0914.550.820
 • Email: nguyenhongtrinh83@gmail.com

2. Trưởng, phó bộ môn trực thuộc:

2.1. Phó Trưởng Bộ môn Công pháp quốc tế, Phụ trách Bộ môn

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
 • Năm sinh: 1972
 • Học hàm/học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luât Quốc tế, Kinh tế quốc tế
 • Điện thoại: 0935695662
 • Email: halqt@yahoo.com

2.1. Phó trưởng Bộ môn Luật thương mại và so sánh, Phụ trách Bộ môn

 • Họ và tên: Trần Viết Long
 • Năm sinh: 1986
 • Học hàm/học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luât thương mại quốc tế, Hải quan, Trọng tài, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
 • Điện thoại: 0932499985
 • Email: vietlong1986@gmail.com

IV. Công tác đào tạo

Các học phần đào tạo: Luật Công pháp quốc tế; Luật Kinh tế quốc tế; Luật tổ chức ASEAN; Luật Thương mại quốc tế; Luật học so sánh và các chuyên đề đào tạo.

V. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác phát triển

Giới thiệu tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, năm thực hiện( không giới hạn thời gian):

 

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác