Cơ cấu tổ chức và một hoc phần giảng dạy của Khoa Luật Quốc tế

1. Tổng quan lịch sử hình thành Khoa

Khoa Luật Quốc tế là một trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Được thành lập ngày 03 tháng 04 năm 2015 trên cơ sở quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luât, Đại học Huế. Sứ mạng của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực luật quốc tế, thương mại quốc tế và các lĩnh vực do Khoa đảm nhận. Tiền thân Khoa thuộc Khoa Luật Kinh tế quốc tế, sau khi tách thành Khoa Quốc tế đã có nhiều sự phát triển về đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực pháp lý khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

2. Về năng lực đội ngũ 

Khoa có 08 giáo viên cơ hữu được đào tạo cơ bản, có kiến thức đa ngành, trên 90% giảng viên đạt trình độ sau đại học, năng lực chuyên môn cao, khả năng ngoại ngữ tốt có thể cập nhật kiến thức quốc tế vào chương trình đào tạo

3. Cở sở vật chất phục vụ đào tạo. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo của Khoa đã được chú ý phát triển, được trang bị hiện đại và đồng bộ. Ngoài cơ sở phòng ốc nơi làm việc, Khoa có nguồn sách chuyên ngành với nhiều sách chuyên khảo được sưu tập từ trong nước và nước ngoài và đầy đủ các tài liệu bài giảng để phục vụ tốt cho việc tự học và nghiên cứu của sinh viên…

4. Cơ cấu tổ chức

4.1. Chi bộ

       - Bí thư: T.S. Trần Viết Long

       - Phó Bí thư: TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh

4.2. Ban chủ nhiệm Khoa

      - Trưởng Khoa: Th.S NCS Nguyễn Thị Hà

          ĐT: 0935695662

          Email: halqt@yahoo.com

     - Phó Trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh

         ĐT: 0905780320

        Emailnguyenhongtrinh83@gmail.com

4.3. Trợ lý

         - Trợ lý Khoa học Công nghệ:  ThS. Lê Khắc Đại

          ĐT: 0904995236

          Email:  lekhacdailaw@gmail.com

        - Trợ lý giáo vụ:  ThS. Trần Ngọc Thúy

          ĐT: 01293695559

          Email: rubyfunny.nt@gmail.com

        - Trợ lý hành chính:  ThS. Nguyễn Thị Hạnh

          ĐT: 0966916860

          Email: hanhhlu1991@gmail.com

4.4. Chủ tịch công đoàn Khoa

          Th.S Nguyễn Hữu Khánh Linh

          ĐT: 0971956068

          Email: nguyenhuukhanhlinh@gmail.com

4.5. Bí thư LCĐ đoàn Khoa

          ThS. Nguyễn Thị Hạnh

          ĐT: 01293695559

          Email: rubyfunny.nt@gmail.com

5. Đội ngũ giảng viên

5.1. Bộ môn Công pháp

       - Th.S. NCS. GVC Nguyễn Thị Hà

       -  Th.S. Lê Khắc Đại

      - Th.S. Nguyễn Hữu Khánh Linh

      - Th.S. NguyễnThị Hạnh

5.2 Bộ môn Luật thương mại và so sánh

    - TS. Trần Viết Long. Phó Trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn

     - T.S. Nguyễn Thị Hồng Trinh

    - Th.S. Trần Thị Diệu Hương

    - Th.S. Trần Ngọc Thúy

    - GV. Bùi Thị Quýnh Trang

5.3. Giảng viên thỉnh giảng

    - PGS, TS. Nguyễn Thị Thuận. Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng

   - TS. Đỗ Hòa Bình

6. Phụ trách giảng dạy các học phần cho ngành Luật học và Luật kinh tế

    - Luật Công pháp quốc tế

    - Luật Kinh tế quốc tế

    - Luật tổ chức ASEAN

    - Luật Thương mại quốc tế

    - Luật học so sánh

Các bài khác