KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Vào lúc 8h00' ngày 7 tháng 11 năm 2018, tại văn phòng Khoa, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019. Hội nghị hân hạnh có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Duy Phương – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật, Đại học Huế; ThS. Trần Công Trung - Ủy viên Thường vụ BCH Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Về phía Khoa, có sự tham dự của TS. Đào Mộng Điệp – Trưởng Khoa Luật Kinh tế, TS. Lê Thị Thảo – Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế cùng tất cả các giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Vào lúc, 17h30 ngày 30/10/2018, Khoa Luật Hình sự tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2018 – 2019. Đến tham dự với Hội nghị có Th.S Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật; TS Đào Mộng Điệp – Chủ tịch Công đoàn trường ĐH Luật, Th.S Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Khoa Luật Hình sự cùng đông đủ CBVC trong Khoa Luật Hình sự.

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC GẶP MẶT "CHÀO TÂN SINH VIÊN K42"

Vào lúc 17h00 ngày 22/8/2018, Khoa luật Hành Chính trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt "CHÀO TÂN SINH VIÊN K42" năm học 2018 - 2019.

KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN LUẬT KHÓA 42

Vào lúc, 17h30 ngày 25/8/2017 Khoa luật Hình sự thuộc trường Đại Học Luật, Đại Học Huế đã tổ chức buổi gặp mặt TSV khóa k41

KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 42

Vào lúc 17h15’ ngày 21/8/2018, tại Hội trường E, Trường Đại học Luật Huế, được sự cho phép của BGH nhà trường, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi gặp mặt các tân sinh viên khóa 42 cho Khoa trực tiếp quản lý.

KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỂ "NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM"

Vào lúc, 14h00 ngày 30/5/2018, Khoa Luật Hình sự đã tổ chức Hội thảo khoa học "Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Tố tụng hình sự Việt Nam".

KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc tổ chức buổi đối thoại sinh viên cấp Khoa, Vào lúc 17h30 ngày 8/5/2018, tại Hội trường E1.2 – Trường ĐH Luật, Khoa Luật Hình sự đã tổ chức buổi đối thoại sinh viên. Buổi đối thoại nhằm giải đáp các thông tin, thắc mắc, nguyện vọng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện quyết định dạy và học năm học 2017 - 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, vào lúc 17h00 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E, Khoa Luật Hành chính đã tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2017-2018.

KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VỚI CHỦ ĐỀ "PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN LUẬT TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP"

Vào lúc 15h30 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E Trường Đại học Luật, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức buổi hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề “Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Luật trong thời kỳ hội nhập”

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ NĂM HỌC 2017-2018

Vào lúc 14h00 ngày 26/04/2018, tại Hội trường E trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức hội nghị đối thoại sinh viên cấp Khoa năm học 2017-2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE