Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo thu học phí môn Thể dục đợt 2 HK1 năm 2019-2020

Sinh viên Trường Đại học Luật nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2019

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 (tháng 12) năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đợt 6 năm 2019 vào tháng 12/2019 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế.

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 chính quy, Liên thông đại học chính quy, Liên thông đại học VLVH và Đại học VLVH đợt tháng 11 năm 2019 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 chính quy, Liên thông đại học chính quy, Liên thông đại học VLVH và Đại học VLVH đào tạo tại Trường Đại học Luật đợt tháng 11 năm 2019

Thông báo về việc đăng ký học lớp Giáo dục thể chất riêng cho khóa tuyển sinh 2015 trở về trước vào Thứ 7 và Chủ nhật

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước hoàn thành chứng chỉ Giáo dục thể chất để kịp xét tốt nghiệp ra trường, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên đăng ký lớp học riêng vào thứ 7 và Chủ nhật