Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng ứng dụng) khóa 5 (2016-2018) bảo vệ đợt 1

1 Tạ Thị Thu Hà Pháp luật quy hoạch đất ở, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
2 Phạm Thành Khuê Hoạt động công chứng hợp đồng vay vốn trong sản xuất, kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
3 Lê Thị Huyền Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
4 Nguyễn Hải Sơn Pháp luật kiểm soát hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
5 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  Pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị
6 Văn Ngọc Quốc Khánh Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp
7 Nguyễn Thị Hương Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
8 Lê Thanh Hiền Quyền tiếp cận thông tin của chủ thể kinh doanh là Hợp tác xã và hộ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
9 Lê Hải Hiền Pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị
10 Trần Phúc Thông Pháp luật về định giá tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp
11 Nguyễn Cường Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với nông sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
12 Nguyễn Thị Kim Lành  Trách nhiệm của pháp nhân thương mại theo pháp luật Việt Nam
13 Đỗ Tuấn Phong Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất
14 Nguyễn Xuân Dũng Giải quyết các tranh chấp thương mại bằng thương lượng, hòa giải tại Việt Nam
15 Nguyễn Xuân Huyến Xét xử các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

16       Lê Công Trực                           Pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại các doanh                                                                        nghiệp

 

Các bài khác