Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng ứng dụng) khóa (2017-2019) bảo vệ đợt 1

STT

HỌ VÀ TÊN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

1

Đinh Đức Thiện

Hợp đồng gia công thương mại theo pháp luật Việt Nam

2

Tạ Thị Nhàn

Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

3

Bùi Ngọc Chung

Hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

4

Phạm Văn Bình

An toàn lao động theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

5

Lý Quang Hào

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trung tâm trọng tài

6

Đỗ Trịnh Thúy Hằng

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Tr

7

Trần Huy Long

Pháp luật về lao động là người cao tuổi, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

8

Võ Thị Thanh Bình

Pháp luật về quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

9

Nguyễn Văn Đàn

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong kinh
doanh theo pháp luật Việt Nam

10

Dương Xuân Sanh

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

11

Nguyễn Văn Dương

Pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng quyền sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu

12

Nguyễn Ngọc Sơn

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm các tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

13

Nguyễn Trần Huy

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, qua thực tiễn tại Quảng Trị

14

Lê Văn Hòa

Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị

15

Trần Văn Năm

Pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị

16

Ngô Thị Khánh Phương

Trách nhiệm vật chất theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị

17

Nguyễn T.Thái Nga

Nghĩa vụ của tổ chức tín dụng về cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam

18

Nguyễn Văn Thắng

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam

19

Lê Minh Hoàn

Pháp luật về hợp đồng lao động, qua thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20

Nguyễn Hoài Nam

Thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm tươi sống, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

21

Trần Văn Phương

Thủ tục phá sản theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại Quảng Trị

22

Hồ Quang Cường

Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

23

Hồ Thị Hồng Huệ

Hợp đồng bảo hiểm tài sản theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị

24

Lê Thị Ngọc Huyền

Quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam

25

Trần Thị Thúy Nga

Pháp luật về bình đẳng giới, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

26

Hoàng Thị Nhi

Bảo đảm quyền có việc làm của người dân tộc thiểu số theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị

27

Nguyễn Ngọc Trung

Pháp luật bảo vệ quyền sử dụng đất nông nghiệp, qua thực tiễn tại Quảng Trị

28

Phạm Tường Huấn

Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa Quốc tế bằng đường biển

29

Đậu Hồng Cảnh

Pháp luật về xử lý rác thải sinh hoạt, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

30

Lê Phước Chinh

Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch theo pháp luật Việt Nam

31

Dương Đức Thuận

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

32

Trần Đức Trí

Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

33

Hồ Xuân Hải

Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại theo pháp luật Việt Nam

34

Ngô Văn Tài

Chế độ hưu trí theo pháp luật Việt Nam

35

Nguyễn Chơn Hòa

Pháp luật về hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

36

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam

37

Trần Công Thương

Pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

 

Đính kèm:
Các bài khác