Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng nghiên cứu) khóa 5 (2016-2018) bảo vệ đợt 1

Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Luận văn
1 Nguyễn Thị Lan Anh Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam
2 Lê Viết  Sĩ Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt Nam
3 Nguyễn Văn  Bình Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam
4 Lê Văn  Cảnh Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam
5 Nguyễn Quốc Cương Pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội
6 Mai Minh Châm Pháp luật Việt Nam về quá cảnh hàng hóa
7 Trương Thị Thùy Dương Hơp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
8 Lê Ánh  ơng Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Nguyễn Đức  Đồng Pháp luật về bảo vệ môi trường, qua thực tiễn các cơ sở sản xuất kinh doanh ở tỉnh Quảng Bình
10 Cao Thúy Pháp luật phòng chống và khắc phục ô nhiễm nước, qua thực tiễn tại Quảng Bình
11 Trương Thị  Hai Hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
12 Lê Thị Thúy Hằng  Pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định trong kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài tại Việt Nam
13 Phạm Ngọc  Lãnh Pháp luật về bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp của tổ chức công đoàn
14 Lê Văn  Lâm Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội theo pháp luật Việt Nam
15 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Quảng cáo thương mại ngoài trời theo pháp luật Việt Nam
16 Tống Phước Long Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử 
17 Trương Thành Luân Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
18 Phan Vĩnh Duy Mãn Pháp luật về quyền sử dụng đất của doanh nghiệp Việt Nam
19 Phan Thị Hồng Nhung Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
20 Trần Thị Quỳnh Như Pháp luật về đảm bảo bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng
21 Nguyễn Tấn  Phước Pháp luật về xử lý hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, qua thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Phạm Hồng Quang Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
23 Đinh Thị  Quế Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
24 Nguyễn Hồng Sơn Pháp luật về thu bảo hiểm xã hội, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở địa bàn thành phố Đà Nẵng
25 Huỳnh Thanh Tụ Pháp luật về đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai trong hoạt động kinh doanh
26 Nguyễn Như Tuấn Pháp luật về kiểm soát nước thải, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng
27 Hoàng Tùng Giao kết hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
28 Phạm Phú Thành Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán đối với các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán
29 Nguyễn Thị Hồng Thắm Vai trò của công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
30 Trịnh Đức Thiện Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam
31 Phạm Đặng Ngọc Thọ Pháp luật về bán đấu giá tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại địa bàn Quảng Bình
32 Đặng Xuân Thủy Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở Việt Nam
33 Lê Thị Thu Thủy Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình
34 Phan Hoài  Thức Pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định
35 Trương Văn Pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động di trú từ trong nước ra nước ngoài
36 Lê Văn  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo pháp luật Việt Nam 
37 Nguyễn Xuân  Vỹ Pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
38 Nguyễn Thị Xuân Pháp luật về phá sản các tổ chức tín dụng
39

Đỗ Thị Thu               Hiền            Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mua bán chứng khoán đối với các tổ chức, cá

                                                     nhân trên thị trường chứng khoán

40       Đặng Hữu                Tuấn           Pháp luật về khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong những trường                                                                         hợp ngoại lệ

41       Nguyễn Lê                Vũ              Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân                                                                           hàng thương mại ở Việt Nam

42       Nguyễn Hoàng         Vũ              Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng của các                                                                              ngân  hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam

43       Ngô Long                  Vương       Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, qua thực tiễn thực hiện tại                                                                           thành phố Đà Nẵng

Các bài khác