Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng nghiên cứu) khóa (2016-2018) bảo vệ đợt 2 năm 2018

Stt

Họ  

Tên

Tên đề tài Luận văn

1

Phan Vĩnh Tuấn

Anh

Pháp luật Việt Nam về bảo tồn các loại động vật nguy cấp, quý hiếm, qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Trần Thị Kim 

Ánh 

Pháp luật Việt Nam về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

3

Nguyễn Văn

Biên

Pháp luật an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, qua thực tiễn  tỉnh Thừa Thiên Huế

4

Trần Thị Phúc

Bình

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ từ hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam

5

Nguyễn Thanh 

Danh 

Pháp luật về kinh doanh internet đối với hộ kinh doanh qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

6

Đinh Ngọc 

Dũng 

Pháp luật về khuyến mại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

7

Phùng Minh

Đức

Pháp luật Việt Nam về tên miền

8

Nguyễn Đức 

Hải 

Pháp luật về quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng 

9

Hoàng Thị Phương

Hảo

Pháp luật về giải quyết việc làm cho lao động nữ, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình

10

Lê Thị 

Hằng 

Thực hiện chế độ bảo hiểm thai sản đối với phụ nữ theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

11

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền

Pháp luật về thời điểm chuyển rủi ro đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

12

Phạm Thái

Huỳnh

Pháp luật quy hoạch đất phi nông nghiệp, qua thực tiễn huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị

13

Nguyễn Thanh 

Hưng

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

14

Đoàn Ngọc

Lâm

Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Phú Yên

15

Trần Thị

Loan

Hợp đồng chuyển nhượng dự án trong hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam

16

Lê Thanh 

Long 

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài vụ việc theo pháp luật Việt Nam

17

Hoàng Công

Minh

Tổ chức quản lý công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

18

Lê Công 

Minh 

Xử lý dân sự đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

19

Nguyễn Vũ Bình

Nam

Pháp luật về giải quyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm

20

Nguyễn Thị Việt 

Nga 

Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn trong kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

21

Đặng Thị Minh 

Ngọc 

Pháp luật về thế chấp công trình xây dựng

22

Tôn Thất Quỳnh

Nguyễn

Pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại

23

Hồ Hữu Hoài

Nhân

Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống tại Việt Nam

24

Đỗ Thị Kiều

Oanh

Pháp luật về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam

25

Đặng Sĩ

Phước

Pháp luật kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, qua thực tiễn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

26

Trần Thị Mai 

Phương 

Bảo vệ quyền lợi chủ nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

27

Hoàng Văn

Quang

Pháp luật về bảo vệ quyền của thành viên Hợp tác xã, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

28

Hồ Xuân

Sang

Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

29

Nguyễn Văn 

Sinh 

Thực thi pháp luật an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

30

Nguyễn Hữu 

Tâm 

Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

31

Đinh Như

Tiến

Pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính 

32

Hoàng Đoàn Quang

Tiến

 Pháp luật về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của các công ty chứng khoán

33

Nguyễn Thị Thanh

Toàn

Pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp, qua thực tiễn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

34

Trần Ngọc Quốc 

Toàn 

Pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các khu công nghệ cao 

35

Nguyễn 

Thạnh

Bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

36

Dương Thị Phương 

Thảo

Pháp luật về quảng cáo qua thư điện tử, tin nhắn

37

Đặng Công Nhật

Thuận

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý đáp ứng yêu cầu Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)

38

Dương Thị Thanh

Thủy

Pháp luật về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

39

Đặng Lê Thùy

Trang

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất ở, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình

40

Hoàng Trọng Kim

Trường

Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật Việt Nam

41

Nguyễn Thị Thanh

Vân

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

42      
43      
44      
45      
46      

 

Đính kèm:
Các bài khác