Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng ứng dụng) khóa (2016-2018) bảo vệ đợt 1

 

Stt

Họ

Tên

Tên đề tài Luận văn

1

Trần Thùy Hoài

An

Pháp luật về thuế giá trị gia tăng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

2

Lê Nguyễn Mai

An

Quyền được làm việc trong môi trường an toàn của người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

3

Nguyễn Văn

Bình

Pháp luật về lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

4

Vũ Nguyễn Quỳnh

Chi

Pháp luật về định giá đất khi nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

5

Đào Ngọc

Dũng

Pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, qua thực tiễn tại Quảng Trị

6

Bùi Ngọc

Hoàng

Bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

7

Nguyễn Gia

Hùng

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

8

Nguyễn Kiều 

Hưng

Thương lượng tập thể theo pháp luật Việt Nam

9

Lê Thị Thanh

Lan

Điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo pháp luật Việt Nam

10

Lê Thị

Liên

Pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp (Li- xăng)

11

Nguyễn Thị Thùy

Linh

Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

12

Võ Thị Trúc

Mai

Pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động đối với lao động nữ, qua thực tiễn tại các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

13

Lê Thị Bích

Ngọc

Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam

14

Lê Đức 

Nhật

Pháp luật về chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị  

15

Hoàng Thị Hà

Nhi

Pháp luật Việt Nam về đại lý bảo hiểm 

16

Phan Thị Ngọc 

Phương

Pháp luật về quyền quản lý của người sử dụng lao động

17

Nguyễn Hữu

Phương

Các hình thức kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị.

18

Trần Ánh

Phương

Pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng 

19

Nguyễn Thị Ngọc 

Sen

Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh 

20

Trần Quang

Sơn

Nghĩa vụ của bên vay trong hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn xét xử tại toàn án nhân dân tỉnh Quảng Trị 

21

Nguyễn Nữ Linh

Tâm

Pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

22

Thái Thị Thu

Thủy

Pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

23

Vân

Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam 

24

Nguyễn Khánh

Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật Việt Nam

25

Đinh Ngọc

Pháp luật về điền kiện đăng ký kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

26

Phạm Uy

Pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai ở Việt Nam 

 

Các bài khác