Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng nghiên cứu) khóa (2016-2018) bảo vệ đợt 5

Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Luận văn
1 Đinh Văn Biên Pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp của các cá nhân và tổ chức, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
2 Hà Đức  Bình  Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam
3 Trần Thanh Hải Pháp luật về bồi thường tai nạn lao động, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Nguyễn Thị Hiền Xử lý vi phạm trong lĩnh vực  bảo vệ rừng, qua thực tiễn tỉnh Bình Định
5 Lê Đăng  Hùng  Pháp luật Việt Nam về hòa giải thương mại
6 Cao Thùy Linh Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng có mục đích kinh doanh bằng biện pháp bảo lãnh
7 Nguyễn Thị Phương Nhi Pháp luật về cấp tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
8 Mai Thị Trang  Phương  Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam
9 Nguyễn Tấn  Sơn Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam
10 Nguyễn Văn  Thăng Bảo vệ người lao động trong việc làm, tiền lương theo pháp luật lao động, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Lê Đức  Thọ  Giải quyết tranh chấp các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực xây dựng, qua thực tiễn tại tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

Các bài khác