Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế (theo định hướng Nghiên cứu) khóa (2016-2018) bảo vệ đợt 3

Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Luận văn
1 Phạm Tấn  Ánh  Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
2 Nguyễn Hoài  Bão  Pháp luật về định giá bất động sản thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng Thương mại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
3 Nguyễn Hoàng Thị  Diệu Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng, qua thực tiễn địa bàn quận Hải Châu,  thành phố Đà Nẵng
4 Nguyễn Thùy  Dương  Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
5 Mai Phước  Đạt  Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, qua thực tiễn tại quận Thanh Khê,  thành phố Đà Nẵng
6 Lê Anh Đức Bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại trong thương mại điện tử
7 Phùng Minh Đức Pháp luật Việt Nam về tên miền
8 Bùi Thị Thanh  Hà  Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị, qua thực tiễn tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
9 Phạm Ngọc Hòa 
Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự
10 Trương Dũng Khả Hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, qua thực tiễn tại tỉnh Phú Yên
11 Ngô Thùy Khiêm Pháp luật đào tạo nghề cho lao động khuyết tật, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
12 Trần Thị Bích Bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du lịch
13 Trịnh Thị Kim  Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam
14 Đỗ Hoàng Long Các biện pháp phòng tránh rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
15 Đinh Ngô Thị Khánh  Luy  Hợp đồng dịch vụ cung cấp phần mềm theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
16 Phạm Lượng Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
17 Nguyễn Thị Ly Na Thực hiện hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
18 Phan Thị  Ngân  Pháp luật về quản lý chất thải rắn, qua thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng 
19 Đặng Thị Thanh Ngân  Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý "Trà My" cho sản phẩm Quế của tỉnh Quảng Nam
20 Hồ Hữu Hoài Nhân Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống tại Việt Nam
21 Đinh Nữ Cẩm Nhung Pháp luật về giải quyết việc làm, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
22 Trần Văn Phấn Pháp luật về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
23 Lê Quang Rin Pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa thành viên công ty, qua thực tiễn tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
24 Nguyễn Trương Nguyệt  Sương  Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch các dự án, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
25 Nguyễn Thị Băng  Tâm Pháp luật về sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân, người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
26 Đinh Như Tiến Pháp luật về xử lý hành vi bán hàng đa cấp bất chính 
27 Ngô Hữu Thuận Chế tài hủy hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980 và theo pháp luật Việt Nam
28 Trương Thị Hồng  Thủy  Quyền tự do kinh doanh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam
29 Nguyễn Thị Bích  Trâm  Pháp luật bảo vệ môi trường, qua thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng
30 Võ Tấn  Triệu  Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam 
31 Nguyễn Thị Hồng  Vân   Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
32 Hàn Phương Quốc  Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên năm 1980 và pháp luật Việt Nam

 

Các bài khác