Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế khóa (2018-2020) bảo vệ năm 2020

 


DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ LUẬT 
CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ  KHÓA 8, KHÓA 9  (2018 -2020)
       
       
Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Luận văn
1 Nguyễn Tiến  Bách Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật Viết Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
2 Trịnh Ninh  Bình Giám đốc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
3 Trần Tiến  Dũng  Áp dụng Bộ luật dân sự và chuyên ngành trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án
4 Phan Đình  Đạo Bảo hộ và khai thác các quyền sở hữu công nghiệp tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam
5 Phạm Khắc  Hoan Pháp luật về giải thể doanh nghiệp qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình
6 Mai Văn  Hoàng Phòng tránh rủi ro trong giao kết và thực hiện hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam
7 Lê Thị Ngọc  Huyền Pháp luật về thanh toán tín dụng chứng từ trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, qua thực tiễn ở Việt Nam
8 Nguyễn Thị  Hương Hợp đồng thương mại vi phạm điều kiện có hiệu lực hoàn toàn tự nguyện và hậu quá pháp lý
9 Nguyễn Ngọc  Kiểm Kiếm soát xuất xứ hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật Hải quan ở Việt Nam
10 Võ Khánh  Linh Chế độ bảo hiểm ốm đau theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
11 Nguyễn Thành  Luân  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ mang thai theo pháp luật Việt Nam
12 Hồ Văn Mừng Hòa giải ở cơ sở các tranh chấp môi trường theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
13 Nguyễn Văn  Nghĩa Pháp luật về kỷ luật sa thải lao động ở Việt Nam
14 Trần Thị Như Nguyệt Pháp luật về phòng chống tình trạng lạm dụng lao động trẻ em, thực tiễn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
15 Lê Thị Thùy  Nhi  Pháp luật Việt Nam về cho thuê đất đối với doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
16 Nguyễn Thanh Hoàng Phúc Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại vùng đồng bằng Sông Hồng
17 Trương Quang  Sáng Pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản là nhà ở
18 Nguyễn Hoàng  Tuấn Pháp luật về dịch vụ thanh toán, qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 
19 Nguyễn Duy  Thanh Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường theo pháp luật Việt Nam
20 Ngô Thị Thanh Thuận Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng biện pháp thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay
21 Trần Thị Thanh  Thủy Pháp luật Việt Nam về thu hồi năng lượng từ chất thải, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
22 Nguyễn Thị  Thư Pháp luật về hộ kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình

 

Đính kèm:
Các bài khác