Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế khóa (2018-2020) bảo vệ đợt 2 năm 2020

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ LUẬT 
CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ  KHÓA 7, KHÓA 8, KHÓA 9  

 

Stt Họ và tên học viên Tên đề tài Luận văn
1 Phùng Thuận  Anh  Pháp luật về xúc tiến thương mại và thực tiễn áp dụng tại Quảng Trị 
2 Lê Khánh  Bảo Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử
3 Thái Công  Cường Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại Trung tâm Trọng tài Việt Nam
4 Võ Ngọc  Dũng Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với hàng hoá có khuyết tật trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm
5 Lê Bá Thanh  Giang Tranh chấp hợp đồng giả tạo trong hoạt động cho vay tài sản và thực tiễn kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị
6 Đặng Quang  Hải Pháp luật về nghĩa vụ bảo mật thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử
7 Hoàng Ngọc Hạnh Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác cát sạn, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
8 Lê Thị Hằng  Hằng Pháp luật về mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.
9 Dương Thị Thu  Hằng Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động giao thông tại Việt Nam
10 Trần Thị Thúy  Hằng Góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo pháp luật Việt Nam
11 Bùi Văn  Hồng Pháp luật về bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị
12 Nguyễn Văn  Hùng Pháp luật về quản lý hành vi bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13 Nguyễn Thị Lan   Hương Thế chấp quyền sử dụng đất nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ của người thứ ba trong kinh doanh thương mại và thực tiễn giải quyết tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị
14 Trần Thị  Lệ Hoạt động kiểm sát xét xử các vụ án kinh doanh, thương mại qua thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị
15 Hoàng Tiến  Lực Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người tại tòa án
16 Lê Xuân  Lương Chế độ ốm đau theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị
17 Phạm Công  Lưu Pháp luật về kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp luật
18 Hà Thanh                   Sơn Xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản theo pháp luật phá sản Việt Nam
19 Võ Văn  Tiến Pháp luật về các biện pháp phòng tránh rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử
20 Võ Văn  Thái   Pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao đông và bồi thường trách nhiệm vật chất, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị
21 Lê Văn  Thông Chủ thể của hợp đồng kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam
22 Võ Hữu  Thông Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
23 Thiều Thị  Thúy Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam 
24 Nguyễn Thị Hoài  Thương Pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, qua thực tiễn tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
25 Võ Thị Hoài  Thương Pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục
26 Hồ Thúy  Vinh Pháp luật về bảo vệ rừng đặc dụng, qua thực tiễn tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
27 Nguyễn Thanh            Vinh Hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam
28 Trần Ngọc Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại

 

Đính kèm:
 tt-vo-van-thai.pdf (813.86 KB)
Các bài khác