Thành lập Đảng bộ Khoa Luật Đại học Huế

Việc thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Luật Đại học Huế trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại Chi bộ cơ sở Khoa Luật. Đảng bộ Khoa Luật hiện nay gồm có 31 đảng viên.


 Đảng bộ Khoa Luật có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện các nội dung công tác:

- Công tác chính trị, tư tưởng;
- Công tác tổ chức, cán bộ;
- Công tác chuyên môn;
- Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời, Bí thư và Phó bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Đoàn Đức Lương: Bí thư Đảng uỷ;
2. Đồng chí Trần Việt Dũng: Phó bí thư Đảng uỷ; 

Các bài khác