Thành lập bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa Luật

1. Chi bộ Bộ môn Luật Dân sự và Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế gồm 10 đảng viên và chỉ định Đ/c Trần Việt Dũng- Phó BT Đảng uỷ kiêm giữ chức vụ Bí thư lâm thời.

2. Chi bộ Bộ môn Luật Hình sự và Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước gồm 9 đảng viên và chỉ định Đ/c Nguyễn Duy Phương - Đảng uỷ viên giữ chức vụ Bí thư lâm thời.

3. Chi bộ phòng TC-HC và phòng ĐT -CTSV gồm 5 đảng viên và chỉ định Đ/c Nguyễn Văn Kiệm- Đản uỷ viên giữ chức vụ Bí thư lâm thời.

4. Chi bộ Sinh viên gồm 7 đảng viên và chỉ định Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Đảng uỷ viên  giữ chức vụ Bí thư lâm thời.
 

Các bài khác