Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2010 2013

Danh sách các đồng chí Chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013

I. Chi bộ Bộ môn Luật Hình sự - Hành chính – Nhà nước:

1. Đ/c: Nguyễn Duy Phương, Bí thư Chi bộ
2. Đ/c: Nguyễn Thị Xuân, Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c: Lê Thị Nga, Chi Uỷ viên

II. Chi bộ Bộ môn Luật Dân sự - Kinh tế - Quốc tế:

1. Đ/c: Đào Mộng Điệp, Bí thư Chi bộ
2. Đ/c: Nguyễn Sơn Hải, Phó Bí thư Chi bộ

III. Chị bộ Phòng ban:

1. Đ/c: Nguyễn Văn Kiệm, Bí thư Chi bộ
2. Đ/c: Hồ Nhân Aí, Phó Bí thư Chi bộ

IV. Chi bộ Sinh viên:

1. Đ/c: Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Chi bộ
2. Đ/c: Nguyễn Tất Trình, Phó Bí thư Chi bộChi bộ SV

Các bài khác