Trung tâm TT - Thư viện thông báo đến sinh viên K38 thực hiện hoàn trả tài liệu trước ngày 20/5/2018


Kính gửi: Sinh viên các khóa K38

       Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K38 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

       Trung tâm đề nghị sinh viên chưa thực hiện hoàn trả tài liệu đề nghị làm thủ tục hoàn trả  cho Thư viện trước 17h ngày 31/5/2018. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật 28.05.2018 xem ở file đính kèm)

       Sau thời gian này, Trung tâm sẽ gửi danh sách xuống phòng CTSV để hoãn cấp bảng điểm và bằng Tốt nghiệp đối với các sinh viên còn nợ tài liệu.

       Nếu có gì thắc mắc, phản ánh, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm TT - Thư viện tại Tầng 5  - Nhà A (các ngày làm việc trong tuần) hoặc qua số ĐT: 0935432161

      Trân trọng thông báo.

Danh sách đính kèm (cập nhật 28.05.2018):

 K38 Ngành Luật 

 K38 Ngành Luật Kinh tế

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE