Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" Đại học Huế lần thứ I, năm 2018

Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập tai các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; Đại học Huế tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" lần thứ I, năm 2018.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE