Thống kê số lượng sinh viên K38 đối chiếu văn bằng,chứng chỉ để xét tốt nghiệp đến ngày 04/06/2018

Phòng công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên K38 đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét  tốt nghiệp tính đến ngày 04/06/2018. 

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét tốt nghiệp:/upload/file/danhsachsv/tong-hop-du-dk-k38.xls

2. Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: /upload/file/danhsachsv/tong-hop-chua-du-dk-38.xls

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE