Thông báo về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên

Ngày 23/3/2018, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 82/TB-ĐHL  về việc tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên, nội dung như sau:

Đính kèm:
 scan0043.pdf (1.60 MB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE