Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 3 năm 2018

            Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 3 năm 2018. Kèm theo mẫu danh sách làm điểm rèn luyện các lớp và phiếu đánh giá điểm rèn luyên, cụ thể như sau:

Click vào file dưới đây để tải về.

Sinh_hoạt_định_kỳ_tháng 3_năm_2018

Mẫu_dạnh_sách_điểm_rèn_luyện_Khóa_38

Mẫu_danh_sách_điểm_rèn_luyện_Khóa_39

Mẫu_danh_sách_điểm_rèn_luyện_Khóa_40

Mẫu_danh_sách_điểm_rèn_luyện_Khóa_41

Mẫu_phiếu_đánh_giá_điểm_rèn_luyện

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE