Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018 như sau:

Click vào file đính kèm để tải về nội dung.

Nội dung sinh hoạt lớp tháng 10/2018

 

 

Các bài khác