Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

Khoa GDTC thông báo về việc đăng ký học lại các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước

Click File đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE