Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 02-9-2019

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động; Thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nghỉ lễ năm 2019 và Công văn số 1161/ĐHH-VP ngày 28/8/2019 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên học tại Trường lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02-9 như sau:

          Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02-9-2019, các lớp sinh viên được nghỉ học 03 (ba) ngày, từ ngày 31-8 đến hết ngày 02-9-2019.

 

Nội dung Thông báo file đính kèm

Các bài khác