Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

         Thực hiện Thông báo của Bộ Lao động – TB&XH và Đại học Huế về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2021, Hiệu trưởng thông báo đến giảng viên phụ trách khối lớp, các lớp sinh viên lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021 như sau:

          1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), các lớp sinh viên được nghỉ học 01 (một) ngày, ngày 21/4/2021 (thứ Tư).

          2. Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, các lớp sinh viên được nghỉ học 04 (bốn) ngày, từ ngày 30/4/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/5/2021 (thứ Hai).

          Vậy, Hiệu trưởng thông báo để giảng viên phụ trách khối lớp và các lớp sinh viên được biết.

Đính kèm:
 150_tb_dhl.pdf (321.68 KB)
Các bài khác