Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 09/2017 và nội dung sinh hoạt lớp

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 nhằm triển khai các công việc đầu năm học của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 9 năm 2017, cụ thể như sau:

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE