Thông báo v/v tổ chức học kỳ 3 chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN;

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
 thongbao_gdqpan.pdf (428.89 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE