Thông báo v/v thu tiền ở của sinh viên tại Ký túc xá Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Huế

Căn cứ quyết định số 1468/QĐ-ĐHH, ngày 26/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt mức thu tiền của sinh viên tại Ký túc xá trung tấm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế, Phòng CTSV và trung tâm GDQP-AN thông báo:

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
 scan0030.pdf (628.43 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE