Thông báo v/v thu học phí môn học GDTC học kỳ 2 năm học 2017-2018 (lần 2)

Khoa GDTC thông báo thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèm:
 tb_hoc_phi_gdtc.pdf (187.54 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE