Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Phòng CTSV thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập các khóa. Các lớp trưởng thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu của Nhà trường trong thông báo. Mọi chi tiết liên hệ SĐT: 0234.3946995;

Click vào file để tải thông báo.

Thông báo phát hành thẻ, duy trì nề nếp

 

Các bài khác