Thông báo v/v kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018

Trung tâm PVSV - Đại học Huế thông báo kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên ở nội trú Đại học Huế tại các KTX học kỳ II, năm học 2017-2018 như sau:

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE