Sơ đồ bố trí chỗ ngồi sinh viên năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên cung cấp Sơ đồ bố trí chỗ ngồi sinh viên năm học 2020-2021. Yêu cầu Giảng viên phụ trách khối lớp, Giảng viên giảng dạy học phần và Lớp trưởng các lớp nhắc nhở sinh viên ngồi theo sơ đồ đã bố trí phụ thuộc vào số thứ tự có tên ở Danh sách lớp. 

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng CTSV, SĐT: 02343.946.995 hoặc Ô.Tuấn (SĐT: 0935.108.605).

Click vào file để xem và tải về.

➤ Sơ đồ chỗ ngồi sinh viên năm học 2020-2021

➤ DSSV Khoá 42

➤ DSSV Khoá 43

➤ DSSV Khoá 44

Các bài khác