Rà soát điểm tổng hợp 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 để xét danh sách dự kiến làm Khóa luận

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp điểm 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 điểm TBTL hệ 4 có tổng điểm từ 3.00 trở lên để xét xem có đủ điều kiện làm khóa luận hay không. Sinh viên được làm khóa luận thì không tính điểm học lại, học cải thiện mà chỉ tính điểm thi lần 1. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên phản hồi với Phòng CTSV trước ngày 08/11/2018, SĐT liên hệ: 0234.3946995. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan;

Click vào file để xem điểm.

- Chuyên ngành Luật Dân sự

- Chuyên ngành Luật Hành chính Nhà nước

- Chuyên ngành Luật Hình sự

- Chuyên ngành Luật Kinh tế

- Chuyên ngành Luật Quốc tế

- Chuyên ngành Luật Hợp đồng

- Chuyên ngành Luật Tổ chức kinh doanh

 

Các bài khác