Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí,Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội và chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 30/03/2017 (Ô.Long: 0935812725). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên. 1

1. Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí: /upload/file/danhsachsv/qd_mghp_hkii_2017_2018-web.docx

2. Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội: /upload/file/danhsachsv/2017_12_qd_tcxh_hkii-17_18-new.docx

3. Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập: /upload/file/danhsachsv/_chi_phi_hoc_tap_ky_ii_17-18-web.docx

**Lưu ý: Sinh viên hệ cử tuyển tỉnh Kon tum nộp học phí bình thường và mang biên lai về nhận lại học phí tại Sở GD&ĐT tỉnh.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE