Rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2018- 2019 vì lý do học lực kém. Mọi thông tin sinh viên phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 24/10/2018. (Ô.Tuấn: 0935.108.605);

Click vào file để tải về.

Danh sách rà soát sinh viên bị buộc thôi học

Các bài khác