Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo danh sách sinh viên Khóa 38 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Phòng Kế hoạch - Tài chính cập nhật danh sách sinh viên Khóa 38 (theo danh sách lớp cũ) chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 25/05/2018 để điều chỉnh (nếu có sai sót). Mọi thông tin liên hệ qua SĐT: 0234.3946998;

Click vào file đính kèm để tải danh sách.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE