Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 (dành cho sinh viên khóa 40)

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”năm học 2017 - 2018 

A. ĐỢT 2 (sinh viên khóa 40)

I. Chia khối học và thời gian học:

-  Khối 5 (Luật K40): học buổi sáng 07/10/2017 (thứ Bảy).

-  Khối 6 (Luật Kinh tế K40): học buổi chiều ngày 08/10/2017 (Chủ nhật).

II.    Địa điểm học: Hội trường E

III.  Thời gian bắt đầu buổi học: Buổi sáng: 07h30', Buổi chiều: 14h00'

IV.  Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

V.  Nội dung sinh hoạt (01 buổi/khối):

          Thời sự trong nước, quốc tế; Quán triệt nội dung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN.

***

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch học của "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên khóa 40. Đây là nội dung học và sinh hoạt quan trọng đầu năm đề nghị các em sinh viên nắm rõ khối và thời gian học để tham gia buổi học đầy đủ. Mọi thông tin chi tiết liên hệ SĐT: 0234.3946995.

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE