Khoa GDTC thông báo v/v thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa GDTC và các trường Đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế;
Khoa GDTC thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018, cụ thể như sau;
- Click vào file đính kèm để tải về:
Đính kèm:
 thongbao_gdtc.pdf (898.39 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE