Khoa GDTC thông báo danh sách sinh viên đã hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất

Khoa GDTC thông báo: Những sinh viên Trường Đại học Luật có tên dưới đây đã hoàn thành chương trình học Giáo dục Thể chất và đang trong thời gian làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC.

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE