Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 41

- Ngày 25/11/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 489/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 41 năm học 2020 - 2021. Phòng CTSV thông báo kế hoạch triển khai và danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khoá luận tốt nghiệp. 

Click vào file đính kèm để xem và tải về.

1/ Kế hoạch số 489 về KLTN

2/ Mẫu đơn liên quan

Lưu ý: Sinh viên nộp về các Khoa trước ngày 10/12/2020

Các bài khác