Danh sách sinh viên K39 đã đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K39 đã đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tót nghiệp đợt 1 năm 2019. Thông tin liên hệ qua số ĐT: 0234.2946995 - 0935.108605.

Click Tải về để xem.

1/ Danh sách đối chiếu văn bằng, chứng chỉ ngành Luật

2/ Danh sách đối chiếu văn bằng, chứng chỉ ngành Luật Kinh tế

 

Các bài khác