Danh sách phân lớp và điểm danh Khóa 44 (Đợt xét tuyển học bạ năm 2020, cập nhật liên tục)

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách phân lớp và điểm danh Khóa 44 ngành Luật và Luật Kinh tế (Đợt xét tuyển học bạ). Cập nhật thêm MSSV và các sinh viên chuyển lớp (21/09/2020). Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Click vào Lớp để xem và tải về.

1/ Lớp Luật K44A

2/ Lớp Luật K44B

3/ Lớp Luật K44C

4/ Lớp Luật Kinh tế K44A

5/ Lớp Luật Kinh tế K44B

6/ Lớp Luật Kinh tế K44C

 

 

 

 

 

Các bài khác