Danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách mẫu bảng điểm đánh giá rèn luyện sinh viên, phiếu điểm đánh giá rèn luyện và mẫu cập nhật thông tin cư trú của sinh viên năm học 2019-2020 . Với danh sách bảng điểm đánh giá rèn luyện Ban cán sự lớp chỉ sử dụng mẫu này để làm đánh giá kết quả cuối cùng, Phòng CTSV chỉ thu bản giấy theo mẫu này để cán bộ nhập điểm đưa vào phần mềm. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Click vào file để tải về.

1/ Khóa 40

2/ Khóa 41

3/ Khóa 42

4/ Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện

5/ Mẫu thông tin cư trú sinh viên

 

 

 

Các bài khác