Danh sách điểm danh và bảng ghi điểm đánh giá quá trình học tập của các lớp chuyên ngành Khóa 40 hệ chính quy (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên thông báo Danh sách điểm danh và bảng ghi điểm đánh giá quá trình học tập của các lớp chuyên ngành Khóa 40 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Click vào Lớp cần chọn để  tải về.

1/ Lớp Luật Dân sự - K40A  

2/ Lớp Luật Dân sự - K40B

3/ Lớp Luật Hình sự - K40C

4/ Lớp Luật Hành chính nhà nước - K40D

5/ Lớp Luật Hành chính nhà nước - K40E

6/ Lớp Luật Quốc tế - K40G

7/ Lớp Luật Kinh tế - K40H

8/ Lớp Luật Hợp đồng - K40A

9/ Lớp Luật Hợp đồng - K40B

10/ Lớp Luật Tổ chức kinh doanh K40C

11/ Lớp Luật Tổ chức kinh doanh K40D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác