Danh sách bảng điểm QTHT các lớp Luật và Luật Kinh tế K42

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách các lớp Luật và Luật Kinh tế K42. Thông tin liên hệ ĐT: 0234.3946995

Click vào file để tải về.

/Luật K42A.xls

/Luật K42B.xls

/ Luật K42C.xls

/Luật K42D.xls

/Luật K42E.xls

/ Luật K42G.xls

/Luật K42H.xls

/ Luật K42K.xls

/Luật KT K42A.xls

/ Luật Kinh tế K42B.xls

Luật Kinh tế K42C.xls

/Luật Kinh tế K42D.xls

/ Luật Kinh tế K42E.xls

Luật Kinh tế K42G.xls

 

Đính kèm:
 luat-k42g.xls (65.54 KB)
Các bài khác