Biểu mẫu của tổng hợp file cư trú học kỳ I năm học 2017-2018 (Dành cho Khóa 38,39,40,41)

Ban cán sự các lớp nhập file exel thông tin cư trú của lớp trong HKI/2017-2018 (theo mẫu gửi kèm và lưu tên file như ví dụ: thongtincutrulopluatk39a ; gửi qua địa chỉ e-mail: nguyenqtuan1304@gmail.com trước ngày 26/01/2018; Sau đó các Khoa tập hợp nộp lại cho Phòng CTSV . Click vào file mẫu để tải về:

1. Mẫu file cư trú các lớp Luật K38

2. Mẫu file cư trú các lớp Luật Kinh tế K38

3. Mẫu file cư trú các lớp Luật K39

4. Mẫu file cư trú các lớp Luật Kinh tế K39

5. Mẫu file cư trú các lớp Luật K40

6. Mẫu file cư trú các lớp Luật Kinh tế K40

7. Mẫu file cư trú các lớp Luật K41

8. Mẫu file cư trú các lớp Luật Kinh tế K41

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE