Thông báo về việc lùi thời gian đối chiếu văn bằng, chứng chỉ K40

Ngày 09/01/2020, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 08/ĐHL-CTSV về việc kiếm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với sinh viên K40 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Đại học Huế cho sinh viên nghỉ học lùi đến hết tháng 02/2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp (2019-nCoV). Vì vậy, thời gian đối chiếu văn bằng chứng chỉ bắt đầu từ lúc sinh viên có thông báo chính thức đi học lại.

Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải Thưởng Vừ A Dính năm 2020

Thực hiện Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSCV ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải Thưởng Vừ A Dính năm 2020, Đại học Huế đề nghị các đơn vị giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính. Nội dung công văn tải file đính kèm:

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 16/3/2020 của các lớp sinh viên

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1770/UBND-GD ngày 08/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 301/ĐHH-VP ngày 08/3/2020 của Đại học Huế về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tê dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Luật thông báo lịch trình học tập đối với sinh viên hệ chính quy (K40, K41, K42, K43) từ ngày 16/3/2020 như sau

Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn triển khai một số biện pháp sau:

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 09/3/2020 của các lớp sinh viên

Đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19

Để đảm bảo các biện pháp an toàn khi sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19 và có cơ sở báo cáo cho Ban chỉ đạo Đại học Huế, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn và các lớp sinh viên tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch sau: Đường link sinh viên bắt buộc kê khai y tế: https://docs.google.com/forms/d/1zZGLOt2Jwu14KIoXt7JIGv2eFhWhPwElBg5eVShnMQc/edit

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 02/3/2020 sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

Thông báo lịch trình học tập từ ngày 02/3/2020 sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau khi sinh viên vào học lại

Để đảm bảo an toàn cho sinh viên vào học lại sau dịch Covid-19; Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, Trung tâm thực hành Luật và Khởi nghiệp chỉ đạo giáo viên cố vấn triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch sau:

Thông báo về việc các lớp học viên, sinh viên tiếp tục vào học lại sau khi nghỉ vì Covid-19

Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTC ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 239/ĐHH-VP ngày 28/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; trong thời gian qua, Nhà trường cũng đã tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên Trường đảm bảo an toàn cho sinh viên khi tiếp tục vào học lại từ ngày 02/03/2020 (thứ Hai).

Thông báo về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020 do dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tap của dịch bệnh COVID-19; thực hiện Công văn số 172/ĐHH-VP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo các nội dung sau: