[Cập nhật] Danh sách sinh viên Khoá 41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp và đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp về đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ (đợt 1). Bên cạnh ra soát về VBCC, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (MSSV, họ tên, giới tính, ngày sinh); nếu có điều chỉnh liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).

[Cập nhật] Danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ)

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và đủ chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ). Thông tin liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).

Quyết định buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 271,276,277/QĐ-ĐHL ngày 21/05/2021 về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy, không chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 và Thông báo số 231/TB-ĐHL ngày 25/05/2021 về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Thông báo v/v triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Để thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày Chủ nhật 23/5/2021, Hiệu Trưởng yêu cầu trưởng các đơn vi, giảng viên phụ trách khối lớp hệ chính quy và các lớp sinh viên thực hiện một số nội dung sau:

Quyết định Ban hành Thông tin cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Trường Đại học luật đã Ban hành kèm theo Quyết định này thông tin cho người học của Trường Đại học Luật Đại học Huế - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định của Trường Đại học Luật, Đại học Huế trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này thì bị bãi bỏ

Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K41 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K41 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện. Trung tâm đề nghị sinh viên hiện chưa thực hiện hoàn trả tài liệu thì đề nghị làm thủ tục hoàn trả cho Thư viện trước 17h ngày 26/5/2021. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ngày 11/5/2021 ở file đính kèm)

Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

Thông báo về nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên

Ngày 18/01/2021, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 17/TB-ĐHL về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên