Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình "Phát triển lãnh đạo tương lai"

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình "Phát triển lãnh đạo tương lai"

Thứ tự sinh viên K39 nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân

Nhà trường thông báo thứ tự sinh viên K39 nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân.

Thông báo về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Hiệu trưởng thông báo về kế hoạch tổ chức đối thoại sinh viên năm 2019 như sau:

Danh sách sinh viên K39 được khen thưởng có thành tích học tập loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Danh sách sinh viên K39 được khen thưởng có thành tích học tập loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Danh sách sinh viên K39 còn nợ giáo trình tài liệu

Danh sách sinh viên K39 còn nợ giáo trình tài liệu

Rà soát số tài khoản Ngân hàng của sinh viên để Nhà trường chuyển tiền học bổng

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo hiện nay còn một số sinh viên chưa đưa số tài khoản Ngân hàng để Nhà trưởng chuyển tiền học bổng và sinh viên rà soát xem số tài khoản của mình có trong danh sách đã chính xác chưa. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trước ngày 24/05/2019 ( Ô.Chức: 0366195559)

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành và thực tập cuối khóa đối với sinh viên K40

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành và thực tập cuối khóa đối với sinh viên K40

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 39 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 39 hệ chính quy, như sau:

V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hành đa cấp

Thông báo V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hành đa cấp của: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty World Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Sen Việt Nam Group; Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam; Công ty TNHH thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa