Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 25/03/2019 (Ô.Long: 0935812725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 15/03/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2018 - 2019 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này có những bạn sinh viên còn đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 11/03/2019. (Ô.Long: 0935812725).

Thông báo về việc đối chiếu văn bằng chứng chỉ khóa 39 để xét tốt nghiệp

Ngày 25/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ký Công văn số 17/ĐHL-CTSV về việc kiểm tra, đối chiếu văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với khóa 39.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp Luật K24 Huế Khóa 2014 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.24 Huế (2014 - 2019) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 26/QĐ-ĐHL ngày 17/01/2019 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp ĐHB2_K2016 Bình Định Khóa 2016 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2_ K.2016 Bình Định (khóa 2016 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật , Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 24/QĐ-ĐHL ngày 16/01/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp ĐHB2_K2016 Quảng Trị Khóa 2016 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp ĐHB2_ K.2016 Quảng Trị (khóa 2016 - 2019) hệ chính quy do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 23/QĐ-ĐHL ngày 16/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 05/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt 100 tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên K39.

Thông báo bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ II năm học 2018 - 2019 và học kỳ I năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ không chuyên đợt thi ngày 01/12/2018