Quyết định v/v buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020

Ngày 02/07/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 203/QĐ-ĐHL về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 và Thông báo số 204/TB-ĐHL về việc cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 của sinh viên tại Trường. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Thứ tự nhân bằng và bố trí chỗ ngồi tại Lễ tốt nghiệp K40

Phòng CTSV thông báo về việc thứ tự sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và bố trí chỗ ngồi tại Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân tổ chức tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 13 tháng 6 năm 2020 như sau.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020

Hướng dẫn quy trình, thủ tục nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K40 tổ chức vào ngày 13/06/2020 1. Sinh viên có tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế từ lúc 6 giờ 45’ ngày 13/06/2020; nhận trang phục cử nhân, về vị trí ghế ngồi đã bố trí.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 12/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 187/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học cho 428 sinh viên của Nhà trường.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 09/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 176,177,178/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 2 (tháng 6 năm 2020) khóa 2016 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 2 tháng 6 năm 2020 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 175/QĐ-ĐHL ngày 09/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Quyết định khen thưởng sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học

Ngày 05/6/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 171/QĐ-ĐHL về việc khen thưởng 233 sinh viên K40 đạt kết quả tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi trong toàn khóa học.

Rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được nhận học bổng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Sinh viên kiểm tra và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 09/06/2020 (Ô.Long: 0935.812.725) nếu có sai sót để điều chỉnh. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy, như sau: