Rà soát điểm tổng hợp 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 để xét danh sách dự kiến làm Khóa luận

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp điểm 6 kỳ của sinh viên Khóa 39 điểm TBTL hệ 4 có tổng điểm từ 3.00 trở lên để xét xem có đủ điều kiện làm khóa luận hay không. Sinh viên được làm khóa luận thì không tính điểm học lại, học cải thiện mà chỉ tính điểm thi lần 1. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên phản hồi với Phòng CTSV trước ngày 08/11/2018, SĐT liên hệ: 0234.3946995. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại có liên quan;

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K38 đợt 3 khóa 2014 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K38 đợt 3 (khóa 2014 - 2018) hệ chính quy (Quyết định số 572/QĐ-ĐHL ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày 31/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 567/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy.

Thông báo về việc sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 nhằm triển khai các công việc của Nhà trường đến sinh viên các lớp hệ chính quy, Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các khoa, trung tâm chỉ đạo giáo viên cố vấn tiến hành tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ tháng 10 năm 2018 như sau:

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Thông báo v/v phát hành thẻ sinh viên cho Khóa 42 và duy trì nề nếp học tập sinh hoạt các khóa

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Quảng Nam(KTKT) Khóa 2016 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Quảng Nam hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Cao đẳng KTKT Quảng Nam (Quyết định số 544/QĐ-ĐHL ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh hệ đại học bằng hai, liên thông đại học, vừa làm vừa học trúng tuyển đợt tháng 10 năm 2018 tại Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về việc nhập học đối với thí sinh hệ đại học bằng hai, liên thông đại học, vừa làm vừa học trúng tuyển đợt tháng 10 năm 2018 tại Huế

Rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên buộc thôi học năm học 2017- 2018 vì lý do học lực kém. Mọi thông tin sinh viên phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 24/10/2018. (Ô.Tuấn: 0935.108.605)

Thông báo v/v bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

Thông báo v/v bổ sung thông tin để cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (mới cập nhật ngày 26/10/2018)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 29/10/2018 để điều chỉnh trước khi làm quyết định chính thức (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE