Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 41

Ngày 25/11/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 489/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 41 năm học 2020 - 2021

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 25/11/2020 (Ô.Long: 0935.812.725)

Thông báo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống bão số 9

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 9 (có tên quốc tế là Molave) di chuyển rất nhanh, có cường độ rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ đêm 27/10. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm 2020, có cường độ cấp 12, giật cấp 15. .

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật hệ VLVH Lớp Liên thông K2018 Gia Lai Khóa 2018 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật LTK2018 Gia Lai hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTTGDTX Gia Lai (Quyết định số 426/QĐ-ĐHL ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - Email: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ bằng hai ngành Luật hệ VLVH Lớp ĐHB2 K2018 Gia Lai Khóa 2018 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật ĐHB2K2018 Gia Lai hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTTGDTX Gia Lai (Quyết định số 425/QĐ-ĐHL ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - Email: phongctsv@hul.edu.vn

Thông báo nghỉ học ngày 14-15/10/2020 của các khóa và lịch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44

Thông báo nghỉ học ngày 14-15/10/2020 của các khóa và lịch sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44

Thay đổi lịch học tập, sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44 do lụt bão

Ngày 06/10/2020, Hiệu trưởng đã ban hành Kế hoạch học tập sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K44 nhập học bằng phương thức xét điểm thi THPT. Tuy nhiên hiện nay, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên Nhà trường cho tất cả các lớp sinh viên nghỉ học trong 04 ngày 12 đến 15/10/2020.

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ngày 28/09/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 391/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020- 2021, nội dung như sau:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 4 (tháng 9 năm 2020) khóa 2016 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 4 tháng 9 năm 2020 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 413/QĐ-ĐHL ngày 25/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018B&C Huế đợt 1 tháng 9/2020 (2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018B&C Huế đợt 1 tháng 9/2020 (2018 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 409/QĐ-ĐHL ngày 25/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn