Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 14/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020, nội dung như sau:

Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học K40

Phòng CTSV thông báo kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đến các bạn sinh viên K40. Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C.6). Điện thoại: 0234.3817576 - 3946995; E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn; Click vào file đính kèm để xem và tải về.

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K40

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 709/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên K40.

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 16/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 639/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020. Chi tiết danh sách như sau:

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 16/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 643,644,645/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ (cung cấp số tài khoản) cho Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Quyết dịnh cho phép sinh viên K40 làm khóa luận tốt nghiệp

Ngày 04/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 608/QĐ-ĐHL về việc cho phép 158 sinh viên K40 làm KLTN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017B ĐăkLăk Khóa 2017 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2017B Đăk Lăk hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp KT-KT ĐăkLăk (Quyết định số 580/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật hệ chính quy Lớp Luật Kinh tế ĐHB2K2017 Quảng Trị Khóa 2017 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế Lớp ĐHB2 K.2017 Quảng Trị (2017 - 2019) hệ chính quy do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Quyết định số 613/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Quảng Bình Khóa 2017 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2017 Quảng Bình hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình (Quyết định số 581/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn