Thông báo về việc nghỉ học và tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thực hiện Kết luận của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm họp ngày 12-11-2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị về việc nghỉ học và tổ chức tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40

Ngày 07/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Kế hoạch số 393/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp K40 năm học 2019 - 2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Huế (Khóa 2017 - 2019)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông Lớp Luật K2017 Huế (khóa 2017 - 2019) (Quyết định số 526,527/QĐ-ĐHL ngày 04/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật Lớp Luật ĐHB2 K2017 Huế đợt 2 (2017- 2019)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật Lớp Luật ĐHB2 K2017 Huế đợt 2(2017 - 2019) hệ chính quy (Quyết định số 525/QĐ-ĐHL ngày 04/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 . Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này còn có những bạn sinh viên nào đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 29/10/2019. (Ô.Long: 0935812725).

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020( Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 11/10/2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16/10/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Quảng Bình Khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Quảng Bình (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 469/QĐ-ĐHL ngày 04/10/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Quảng Trị Khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Quảng Trị (khóa 2015- 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 471/QĐ-ĐHL ngày 04/10/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 TPHCM Khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật k2015 TPHCM (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo với Học viện năng lượng_TPHCM (Quyết định số 468/QĐ-ĐHL ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@h