V/v ban hành Hướng dẫn về nội dung và hình thức luận văn thạc sĩ luật

Trường Đại học Luật - Đại học Huế ban hành "Hướng dẫn về nội dung và hình thức luận văn thạc sĩ Luật kinh tế" để quy định chi tiết chuẩn nội dung, hình thức đối với luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Luật - Đại học Huế, bao gồm luận văn thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng.

Đính kèm:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE